Oblíbený českobudějovický koncept rychlého občerstvení.
 

Podmínky Voknokarty

Podmínky VOKNOKARTY

Vokno karta je věrnostní zákaznický program provozoven rychlého občerstvení Hladový Vokno.
Vokno Kartu je možné získat za 19 Kč,- poplatek u naší obsluhy na provozovnách Hladovýho Vokna, zákazník o sobě nezanechává žádné osobní údaje.

I. Principy Věrnostního programu

Tyto Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu Voknokarta („Podmínky“) upravují podmínky účasti ve věrnostním programu Voknokarta („Věrnostní program“) provozovaném společností Franzwelt s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 100 00 Praha 10, IČO: 272 73 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199048 (dále jen „Hladový Vokno“).

Věrnostní program je určen zákazníkům provozoven Hladový Vokno. Člen Věrnostního programu při nákupech v provozovnách Hladový Vokno v Českých Budějovicích získává různé výhody a sbírá body na svůj osobní účet, za nasbírané body získává slevy na další nákupy.

II. Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu

Členem Věrnostního programu se může stát každá osoba, která na provozovnách Hladový Vokno zakoupí plastovou kartu a stává se okamžikem její platby aktivní. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností společnost Franzwelt s.r.o.

III. Pravidla a podmínky Věrnostního programu

a. Používání karty

Voknokarta je vydána pouze ve formě plastové karty a slouží k zaznamenávání bodů nasbíraných za nákupy uskutečněné členem Věrnostního programu.
Zákazník si Vokno kartu může vyfotit a fotku používat v tiskové nebo mobilní podobě pro načítání bodů, nikoliv při platbě body.
Při platbě body musí mít zákazník u sebe svou originální zakoupenou plastovou Vokno kartu, nikoliv mobilní či tiskovou podobu.
Plastová Vokno karta slouží jako větší ochrana nasbíraných bodů zákazníka a pouze s ní lze platit objednávku body.

b. Sbírání bodů

Body za nákup budou připsány po předložení karty při placení.
(10 Kč z každého jídla = 1 bod, 1 bod = 1 Kč) (body za příplatky a nápoje nejsou)
Hladovy Vokno si vyhrazuje právo uvedené hodnoty kdykoliv měnit. Každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.hladovyvokno.cz. Body jsou zaznamenávány na osobním účtu člena a okamžitý celkový počet bodů nasbíraných členem je zobrazen na účtence za uskutečněný nákup. Body jsou nepřevoditelné na jiného člena. Hladový Vokno si vyhrazuje právo určit maximální hodnotu nákupu, za který budou body připisovány. Hladovy Vokno si dále vyhrazuje právo určit, na které výrobky se započítávání bodů nevztahuje.

Hladovy Vokno si vyhrazuje právo nezapočítat nebo odečíst z účtu člena body získané v rozporu s těmito Podmínkami.

c. Odměny a jejich čerpání

Nasbírané body ve výši prodejní ceny výrobků je možné vyměnit jako platbu za výrobek v korunách.

1 bod = 1 kč. Body nelze směnit za hotovost.
Minimálně lze zaplatit jeden produkt body celý, druhý či další se může platit penězi a za ty sbírat další body na Vokno kartu, nebo může s dostatečným počtem bodů objednávku platit celou.

Maximální možná denní výše útraty nasbíraných bodů z plastové Vokno karty je 1000 bodů (1000 Kč).

d. Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s Věrnostním programem rozhoduje s konečnou platností společnost Franzwelt s.r.o.. Se svými námitkami, stížnostmi a reklamacemi ohledně připsání bodů za nákupy zboží se může člen Věrnostního programu obrátit na zákaznickou linku v době od 12:00-22:00 na telefonu 601 096 401 nebo mailem: info@hladovyvokno.cz

IV. Ukončení členství ve Věrnostním programu, ztráta plastové Vokno karty a její výměna

a. Ukončení členství
Člen může svoje členství kdykoliv zrušit, a to likvidací jeho zakoupené plastové karty.

b. Ztráta plastové karty
Ztrátu plastové Vokno karty nelze nahradit.
Ztrátu zákaznické plastové Vokno karty nelze znovu obnovit a s případným nasbíraným počtem bodů na jejím kontě nelze platit v žádné jiné podobě.

c. Vyměna plastové karty
Zákazník si může zdarma u obsluhy zažádat o výměnu své opotřebované plastové Vokno karty za novou. Opotřebovanou Vokno kartu mu obsluha vezme a vydá zdarma novou, na kterou se do druhého dne převede její účet.

V. Změny Podmínek a ukončení Věrnostního programu

Hladový Vokno si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv bez náhrady ukončit.

Společnost Franzwelt s.r.o. je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.hladovyvokno.cz nebo na provozovnách Hladový Vokno. Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen se změnou Podmínek souhlasí okamžikem použití karty při platební transakci v provozovnách Hladový Vokno.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu jsou platné a účinné od 09. 08. 2018.

 
Call Now Button